Verkoop en verhuurvoorwaarden

Elke steiger of steigerbouwproject wordt opgeleverd volgens onze verkoop -en verhuurvoorwaarden. Geen enkele transactie tussen Steicon Plus bv en een andere partij maakt uitzondering op deze regel. De koper  of de gebruiker van de door Steicon Plus bv geleverde steigers stelt zich onvoorwaardelijk akkoord met deze richtlijnen die onverkort van toepassing zijn.

VERKOOP EN VERHUURVOORWAARDEN STEICON PLUS BV

Verzekeringen en attesten

Met STEICON Plus zit u gebeiteld. Hiernavolgend kan u onze actuele attesten raadplegen alsook andere nuttige documenten.

ATTESTEN STEICON PLUS BV

Veiligheid is een attitude.

Sedert decenias ijvert de directie van Steicon Plus naar een strikt veiligheidsbeleid. Het veiligheidsplan is hoofdzakelijke gericht op het welzijn van de werknemer en de gebruiker van de gemonteerde steigers. De door Steicon Plus tewerkgestelde personen op uw werf worden permanent bijgeschoold betreffende de normalisaties of het gebruik van machines. Er is een individuele opvolging van iedere werknemer met als doel, om in teamverband  de veiligheid van de werkplaats te optimaliseren om zo ongevallen uit te sluiten. Steicon Plus zet zich niet alleen in om haar werknemers te motiveren maar ook ziet ze permanent toe op de naleving van de opgelegde instructies. Indien een werknemer zich niet aanpast aan ons veiligheid beleid dan wordt deze in gebreke gesteld.

RISICO ANALYSE - STEIGEROVERDRACHT
01

Risico analyse steigerbouw

Opgemaakt door en enkel geldig voor Steicon Plus BV
02

Steigeroverdracht certificaat

Overdracht van de preventie van risico’s naar de eindgebruiker zoals voorzien in art. 11 van het KB van 31/08/2005

Leaflets - Cheklists - Scafftag

Om de veiligheid op uw werf te verhogen stellen wij graag een aantal pamfletten , cheklists en informatie nota's ter beschikking.  U kan deze vrij distribueren op uw werf . Ze bieden u een leidraad voor de instandhouding van het veilg werken op hoogte.

LEAFLET CORRECT GEBRUIK VAN EEN STEIGER CONSTRUCTIE
01

Leaflet goed gebruik van de steiger

Dit document geeft middels een aantal duidelijke schetsen en foto's weer hoe een steigerconstructie op een correcte wijze te gebruiken is.

Montage handleidingen systeem steigers

Een steiger is een tijdelijk arbeidsmiddel dat bestaat uit elementen die zo met elkaar verbonden zijn dat er werkposten op hoogte tot stand komen en dat de toegang tot deze posten mogelijk is. Deze arbeidsmiddelen, die vast kunnen zijn, op wielen kunnen staan of op consoles die rechtstreeks aan de gevel bevestigd zijn, zijn onderworpen aan de bepalingen uit het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 'Gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte'. Indien een steiger opgebouwd wordt met geprefabriceerd steiger materiaal, berekend door de fabrikant, conform de EN 12800 - normen en de constructie niet afwijkt van de voorgestelde configuraties zijn onderstaande montage handleiding van toepassing. Fabrikanten die deze berekening nota's niet kunnen voorleggen en die dus eigenlijk louter fabricage processen en materiaal  kopiëren worden geweerd uit onze professionele verhuurvloot.

OPBOUWINSTRUCTIES KADER EN MULTIDIRECTIONELE STEIGERS LAYHER - MJ - SCAFOM
01

Layher ALLROUND systeemsteiger

Montage -en gebruikershandleiding
02

MJ Combi systeemsteigers

Montage -en gebruikershandleiding
03

Layher Blitz kader steigersysteem

Montage -en gebruikershandleiding
04

MJ Uniconnect kader steigersysteem

Montage -en gebruikershandleiding