Zoals voorzien in de conventies van de bouw is uiteindelijk de gebruiker verantwoordelijk voor de staat en het onderhoud van de door hem of zijn medewerkers toevertrouwde steiger. Een steigerbouwer is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de door hem opgestelde steiger of voor die ongevallen die zich voorgedaan hebben op die steiger nadat hij de steiger heeft over gedragen. Aangezien een steigerbouwer niet permanent kan waken over het behoud van de kwaliteit van de constructie draagt hij de opvolging van deze bewakingsopdracht over aan de werkgever en zijn gebruiker. (codex arbeiders bescherming).

 

Informatie nota in verband met de verantwoordelijkheid verschuiving  naar de eindgebruiker van een steigerconstructies opgesteld door Steicon Plus bvba

Beste klant

De steigers gebouwd door Steicon Plus bvba voldoen op het moment van hun oplevering, dus op datum van het steigeroverdracht-certificaat, aan de reglementering opgenomen in het KB van 31/08/2005 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

De steiger werd opgebouwd conform de opbouwinstructies van de fabrikant. Het steigermateriaal is gefabriceerd volgens de normen CEN 12810 > 12811 en onderliggende. De CEN-normen zijn van toepassing in België. De opbouwinstructies van de fabrikant zijn in te zien middels deze link , selecteer aansluitend het toegepast steigermodel.

Steicon Plus bvba die de steiger opgebouwd heeft draagt door middel van het certificaat de steiger over aan de werkgever die de steiger zelf gebruikt of laat gebruiken door zijn personeel. De werkgever of personen die de steiger gebruiken waken vanaf dan verder over de preventie van risico’s zoals ten minste voorzien in art. 11 van het KB van 31/08/2005 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Aangezien de steiger opgebouwd werd volgens de opbouwinstructies van de fabrikant, er geen afwijkende constructies vast te stellen zijn en de steiger naakt overgedragen wordt, dus zonder afscherming zoals doeken bevestigd aan de steiger, is een berekening nota of opbouw schema niet vereist zoals voorzien in het KB van 31/08/2005 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

De “instructie nota” of “overdrachtsnota” voor de nieuwe gebruiker of werkgever is omschreven in het overhandigde steigercertificaat. Dit certificaat vermeldt o.a. de toepasbare belasting klasse van de steiger conform het soort werk waarvoor de steiger opgebouwd is, de vermelding van de gehanteerde normen, de vermelding van de materiaal certificaties, de instructies met betrekking tot het verbod tot wijzigen van de door Steicon Plus bvba opgebouwde constructie, de verantwoordelijkheid van de gebruikers met betrekking tot de preventieve controle en behoud van de staat van de steiger gedurende het gebruik zoals bij de aflevering door Steicon Plus op datum van het steigercertificaat. Wanneer de gebruiker of zijn werkgever de steiger in dienst neem, verklaard hij zich akkoord met de staat en vorm van de opbouw van de steiger. Indien de gebruiker het nodig acht om de steiger te wijzigen door zijn bevoegd personeel dan stelt hij Steicon Plus hiervan schriftelijk en vooraf in kennis van zijn intenties.

Toepasbare wetten en normen:

  • KB van 31/08/2005 betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.
  • NBN EN 12810-1 Façade scaffolds made of prefabricated components - Part 1: Products specifications
  • NBN EN 12811-1 Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general design
  • NBN EN 12810-2 Façade scaffolds made of prefabricated components - Part 2: Particular methods of structural design
  • NBN EN 74-2 Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures
  • NBN EN 74-1 Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1 : Couplers for tubes - Requirements and test procedures
  • NBN EN 12811-2 Temporary works equipment - Part 2: Information on materials

De opbouw instructies van de fabrikant zijn in te zien middels: www.steicon.be > DOCUMENTEN

Opmerkingen, onduidelijkheden of vragen betreffende voorgaande worden ons schriftelijk overgemaakt.

 

Veilig werken op een Steicon Plus steiger

veiligdesteigerop 1

Verbodensteigermanipulaties 4

Verbodensteigermanipulaties 2

Verbodensteigermanipulaties 1

veiligdesteigerop 8

veiligdesteigerop 7

veiligdesteigerop 6

veiligdesteigerop 4

veiligdesteigerop 3

veiligdesteigerop 2

Verbodensteigermanipulaties 3