Decennia lang ijvert de directie van Steicon plus en haar aanverwante bedrijven voor een strikt veiligheidsbeleid.

De veiligheidsplan is gericht op het welzijn van de werknemer. De door Steicon plus tewerkgestelde personen op uw werf worden permanent bijgeschoold betreffende de vigerende normalisaties of het gebruik van machines. Er is een persoonlijke opvolging van iedere werknemer met als doel,  in team,  de veiligheid van de werkplaats te optimaliseren om ongevallen zo veel als mogelijk uit te sluiten. Steicon plus maakt zich sterk om niet alleen haar werknemers hieromtrent te motiveren  maar ook door permanent toe te zien op de naleving hiervan. Indien een werknemer zich niet aanpast aan het intern veiligheid beleid dan wordt deze hiervoor schriftelijk in gebreke gesteld met alle gevolgen van dien voor de werknemer met als mogelijkheid ontslag wegens dringende redenen.

KLIK HIER om Steicon Plus haar risicoanalyse voor steigerbouw in te zien.

 

Veilig werken op een Steicon Plus steiger

veiligdesteigerop 1

Verbodensteigermanipulaties 4

Verbodensteigermanipulaties 2

Verbodensteigermanipulaties 1

veiligdesteigerop 8

veiligdesteigerop 7

veiligdesteigerop 6

veiligdesteigerop 4

veiligdesteigerop 3

veiligdesteigerop 2

Verbodensteigermanipulaties 3