Het steiger overdrachts- certificaat wordt afgeleverd wanneer een steiger klaar is voor gebruik.

De “instructie nota” of “overdrachtsnota” voor de nieuwe gebruiker of werkgever is omschreven in het overhandigde steigercertificaat.

Dit certificaat vermeldt o.a. de toepasbare belasting klasse van de steiger conform het soort werk waarvoor de steiger opgebouwd is, de vermelding van de gehanteerde normen, de vermelding van de materiaal certificaties, de instructies met betrekking tot het verbod tot wijzigen van de door Steicon Plus bvba opgebouwde constructie, de verantwoordelijkheid van de gebruikers met betrekking tot de preventieve controle en behoud van de staat van de steiger gedurende het gebruik zoals bij de aflevering door Steicon Plus op datum van het steigercertificaat. Wanneer de gebruiker of zijn werkgever de steiger in dienst neem, verklaard hij zich akkoord met de staat en vorm van de opbouw van de steiger. Indien de gebruiker het nodig acht om de steiger te wijzigen door zijn bevoegd personeel dan stelt hij Steicon Plus hiervan schriftelijk en vooraf in kennis van zijn intenties.

Veilig werken op een Steicon Plus steiger

veiligdesteigerop 1

Verbodensteigermanipulaties 4

Verbodensteigermanipulaties 2

Verbodensteigermanipulaties 1

veiligdesteigerop 8

veiligdesteigerop 7

veiligdesteigerop 6

veiligdesteigerop 4

veiligdesteigerop 3

veiligdesteigerop 2

Verbodensteigermanipulaties 3